EXARC 

- europeiskt nätverk för experimentell 
arkeologi och forntida teknik


Ett europeiskt nätverk för samarbete mellan rekonstruerade fornbyar bildades i februari 2001 i den tyska staden Oerlinghausen. Representanter för ett tiotal anläggningar från sex europeiska länder deltog.

 

Sedan ett år tillbaka har det förts informella diskussioner mellan europeiska anläggningar om grundade av ett nätverk för Europas rekonstruerade forntidanläggningar. Idag finns ca 300 anläggningar i Europa, varav Tyskland har närmare 130 stycken och 40 finns i Sverige. Anläggningarna har 6-8 miljoner besökare årligen, och är bland de snabbast växande sektorerna inom förmedling av kulturhistoria i Europa.

Initiativet till grundandet och förverkligandet av det första mötet kommer från den holländske arkeologen Roeland Paardekooper, Martin Schmidt som är chef för det klassiska "Archäologisches Freilichtmuseum Oerlinghausen" och Tomas Johansson vid Institutet för Forntida Teknik.

Under det första mötet diskuterades frågor som har samband med organisation, utbildning, kvalité och framtid. Bl.a. vill vi göra en form av "ISO standard" för anläggningarna.

Deltagarna kom från Lettland, Ungern, Tyskland, Schweiz, Holland och Sverige, som representerades av Skäftekärr på Öland och Institutet för Forntida Teknik. 
Några av deltagarna vid mötet i Oerlinghausen. Marlise Wunderli, Schweiz, Arwo Pajusi, Sve, Tomas Johansson, Sve, Ildiko Poroszlai, Ungern, Martin Schmidt, Tyskland, Zigrida Apala, Lettland, Karl Banghard, Tyskland, Anda Vilka, Lettland,  Gunter Schöbel, Tyskland, Lars Wellin, Sve. Foto: Wulf Hein.

EXARC har en hemsida med adressen: www.exarc.net som administreras från Leiden i Holland.

EXARC är en förkortning av European eXchange on Archaeological Research and Communication.


Tomas Johansson

 


Startsida

Institutet för Forntida Teknik 2005-06-05